Shopping cart

Kirkland C

Үйлдвэрлэсэн улс: USA

Нэр:                        Kirkland Vitamin C
Тун:                         1000 мг
Ширхэг:                 500
Хэрэглээ:              Өдөрт 1
Үнэ:                        90,000 төгрөг
Төлөв:                     Захиалга 3-4 хоног
Утас:                       8807-5117

90,000 

Үйлдвэрлэсэн улс: USA

Нэр:                        Kirkland Vitamin C
Тун:                         1000 мг
Ширхэг:                 500
Хэрэглээ:              Өдөрт 1
Үнэ:                        90,000 төгрөг
Төлөв:                     Захиалга 3-4 хоног
Утас:                       8807-5117