Shopping cart

GSP Цусны цагаан эс төлжүүлэгч 150000ОУН

Category:

58,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Хүйсэнд тарих ба эмчийн заавраар эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэнэ

Дэлгэрэнгүй

  • Цагаан эсийн тоо унахад хэрэглэнэ

Орц

  • GS фактор 150000 ОУН

Санамж

Мэдээлэл байхгүй