Shopping cart

Энтеркавир 1мг

Category:

128,700 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Өвчтөн эмийг өлөн үед уух хэрэгтэйӨсвөр насныхан (16-аас дээш) ба насанд хүрэгсдэд 0.5мг-ийг 1 удаа өлөн дээр (хоол идсэнээс 2 цагын дараа ба хоол идэхээс 2 цагын өмнө) дотуур ууж хэрэглэнэ

Дэлгэрэнгүй

  • Элэгний гепатит В вирусын идэвхжлийг бууруулах нуклозидын аналог
  • Энтекавирыг элэгний ээнэгшилтэй ба вирус идэвхтэй тоологдож байгаа, ийлдсийн АЛАТ-ын түвшин тогтвортой өндөр, элэгний идэвхтэй үрэвсэл ба сорвижил байгаа нь гистологоор нотлогдсон гепатитийн В вирусийн архаг халдвартай насанд хүрэгсдэд (≥16), эмчийн заавраар хэрэглэнэ

Орц

  • Шахмал бүрт (206 мг) 0,532мг Энтекавир агуулагдана Амьтны гарал үүсэл: Лактоз гидрат (Үнээний сүүнээс гаралтай)

Санамж

  • Уг эмийн эмчилгээ В вирусын гепатитийн цусаар ба бэлгийн замаар дамжин халдварлах эрсдэлийг бууруулахгүй болно
  • Эсрэг заалт: Энэ бүтээгдэхүүнд орсон аль нэг бодист хэт мэдрэг , Энэ бүтээгдэхүүнд лазтоз орсон тул удамшлын гаралтай галазтозд мэдрэг, Лапп лактазын дутагдалтай эсвэл глюкоз-галактозын шингэц алдагдсан өвчтөнд хэрэглэхгүй