Shopping cart

Энтеркавир 0.5 мг

Category:

87,900 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Хоолноос өмнө эсвэл 2 цагийн дараа ууна.
  • Өдөрт 1 шахмалаар ууж хэрэглэнэ. 

Дэлгэрэнгүй

  • В вирусын эсрэг бэлдмэл
  • Хепатит В вирусын халдварын эмчилгээнд хэрэглэнэ.

Орц

Шахмал бүрт (206 мг) 0,532мг Энтекавир агуулагдана.
Амьтны гарал үүсэл: Лактоз гидрат (Үнээний сүүнээс гаралтай)

Санамж

Уг эмийн эмчилгээ В вирусын гепатитийн цусаар ба бэлгийн замаар дамжин халдварлах эрсдэлийг бууруулахгүй болно.

 Эсрэг заалт 

  •  Энэ бүтээгдэхүүнд орсон аль нэг бодист хэт мэдрэг  
  •  Энэ бүтээгдэхүүнд лазтоз орсон тул удамшлын гаралтай галазтозд мэдрэг, Лапп лактазын дутагдалтай эсвэл глюкоз-галактозын шингэц алдагдсан өвчтөнд хэрэглэхгүй
  • Мартсан үед 2 давхарлаж болохгүй.