Shopping cart

Экватор 20мг-10мг

Category:

50,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Хоногт 1 удаа залгиж ууна

Дэлгэрэнгүй

  • Цусны даралтыг бууруулж барих зорилгоор тусдаа амлодипин болон лизиноприлыг хэрэглэж байгаа өвчтөнд экватор нийлмэл шахмалыг хэрэглэнэ

Орц

  • 10мг амлодипин, 20мг лизиноприл 

Санамж

  • Хориглох заалт: Бэлдмэлийн найрлаганд орсон бодист хэт мэдрэгшсэн Дигидропиридины уламжлалд хэт мэдрэгшсэн Асуумжинд АХФ-ийг хориглогч бэлдмэлд харшилж ангионевротик хаван үүсгэдэг удамшлын болон идиопатик ангиодемтай өвчтөнд Гемодинамикийн талаас: аортын нарийсалтай ба митраль хавхлагын нарийсалтай болон гипертрофик кардиомиопатитай зүрхний шок Жирэмсэн ба хөхүүл эхэд  Хүүхэд (эмийн үйлдэл болон аюулгүй байдлын судалгаа байхгүй)
  • Тусгай заалт: Экваторыг хэрэглэх явцад, ялангуяа шээс хөөх бэлдмэлийг хэрэглэсэн эсвэл бусад шалтгаанаар шингэнийг ихээр алдсан (их хэмжээгээр хөлрөх, удаан хугацаагаар гүйлгэх болон бөөлжих) өвчтөнд гипонатриеми/эсвэл гиповолемитэй байдагтай холбоотойгоор гипотони ажиглагддаг. Гипотони ажиглагдсан өвчтөнийг хэвтүүлэн шаардлагатай гэж үзвэл шингэн юүлнэ (физиологийн уусмал). Эмийн эмчилгээг хийхийн өмнө өвчтөний гипонатриеми болон гиповолемийг хэвийн болгон дараа нь эмчилгээний эхний тунг хэрэглэсний дараа цусны даралт яаж өөрчлөгдөхийг анхаарна уу? Экватор нь судас өргөсгөдөг бусад бэлдмэлийн нэгэн адил цус гадагшлуулах замын амсрыг нарийсгадаг тулд гол судасны нарийсалттай болон гипертрофийн кардиомиопатитай эмгэгийн үед болгоомжтой хэрэглэнэ