Shopping cart

Цераксон 1000мг 4мл

Category:

130,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Цераксоныг 500 мг тунгаар өвчтөний биеийн байдлаас хамаарч хоногт 1-2 удаа тарьж хэрэглэнэ

Дэлгэрэнгүй

  • Цочимог болон цочимогдуу явцтай тархины судасны эмгэг, тархины гэмтэл ба түүний үр урхаг зэрэг эмгэгийн үед хэрэглэнэ

Орц

  • Цитиколин 1000 мг/4 мл

Санамж

  • Парасимпатик мэдрэлийг идэвхжүүлж даралтыг гэнэт огцом багасгаж болзошгүй
  • Эсрэг заалт: Бэлдмэлд харшилтай хүн , парасимпатик мэдрэлийн тонус ихэссэн өвчтөнд хэрэглэхгүй
  • Анхаар: Тархины цус харвалттай хүн 1000мг-с их тунгаар хэрэглэж болохгүй. Энэ тохиолдолд маш удаан ( 1 мин 30 удаа дуслахаар)