Shopping cart

Фагести 20мл

Category:

64,600 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

 • 0-6 сар хүртэлх нярай 5мл-ээр хоногт 2 удаа, 5-7 хоног амаар хэрэглэх, 5мл-ээр 1 удаа 5-6 хоног клизмээр хийнэ
 • 6 сар-12 сар хүртэлх нялх хүүхдэд 10мл-ээр хоногт 2 удаа, 5-7 хоног амаар хэрэглэх, 1мл-ээр 1 удаа, 5-6 хоног клизмээр хийнэ
 • 1-3 насны хүүхдүүд 5мл-ээр хоногт 3 удаа, 5-6 хоног амаар хэрэглэх, 20мл-ээр 1 удаа, 5-6 хоног клизмээр хийнэ
 • 3-8 насны хүүхдүүд 10-15мл-ээр хоногт 2 удаа, 5-7 хоног амаар хэрэглэх, 30мл-ээр 1 удаа, 5-6 хоног кизмээр хийнэ
 • 8-аас дээш насны хүүхдүүд болон насанд хүрэгсэд 20мл-ээр хоногт 3 удаа, 5-7 хоног амаар хэрэглэх, 40мл-ээр 1 удаа, 5-6 хоног клизмээр хийнэ

Дэлгэрэнгүй

 • Төрөл бүрийн идээт үрэвсэл, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ
 • Шигиллёз, сальмонеллез, гэдэсний хижиг, паратиф, гэдэсний дисбактериоз, энтероколит, бүдүүн гэдэсний үрэвсэл, диспепси биж хам шинжийн үед хэрэглэнэ

Орц

 • Тодорхой нянгуудыг халдварлуулж устгадаг өвөрмөц ухаалаг вирус

Санамж

 • Тарьж хэрэглэж болохгүй
 • Хадгалах нөхцөлийг сайтар баримтлах. 2-25градуст, нарны туяанаас хол хадгална. сэрүүн нөхцөлд хадгалсан бол буцааж тасалгааны хэмд хадгалахгүй байх
 • Бүтээгдэхүүний таглааг бүтэн онгойлсон бол тэр даруйд шууд хэрэглэх
 • Тариураар соруулж хэрэглэсэн бол 24 цагийн дотор хэрэглэж дуусгана. Хадгалалтын горим алдагдсан тохиолдолд эмчилгээний үйлдэл буурахыг анхаарна уу
 • Жирэмсэн хөхүүл үед хэрэглэж болно