Shopping cart

Пурим/Purim himalaya

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЙЛБАР

Батга

Төрөл бүрийн гаралтай арьсны үрэвслүүдийн үед хэрэглэнэ

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

1-2 шахмалаар өдөрт 2 удаа

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НАЙРЛАГА

Олон төрлийн ургамлын найрлагатай