Shopping cart

Протопик 0,1% 30гр

Category:

129,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Зөвхөн насанд хүрэгсдэд хэрэглэх ба арьсны гэмтэлтэй хэсэгт нимгэн үеэр түрхэж хэрэглэнэ
    Бэлдмэлийг биеийн бүх хэсэгт түрхэж болно

Дэлгэрэнгүй

  • Хэсэг газрын эмчилгээнд үрэвслийн эсрэг үйлдэлтэй

Орц

  • Такролимус 0.1%

Санамж

  • Салт бүрхүүлд болон хаалттай боолтон доор хэрэглэхгүй
  • Цээрлэлт: Бэлдмэлийн найрлага дахь туслах бодис, макролидэд хэт мэдрэг хүмүүс, жирэмсэн болон хөхүүл үе, эпидермийн хоригийн хүнд явцтай өөрчлөлт, 2 хүртэлх насны хүүхдэд хэрэглэхгүй