Shopping cart

Протопик 0.03% – 30гр

Category:

135,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Тосон түрхэцийг насанд хүрэгсэд болон 2-оос дээш насны хүүхдийн арьсны гэмтэлтэй хэсэгт нимгэн үеэр түрхэж хэрэглэнэ
  • Бэлдмэлийг биеийн бүх хэсэгт түрхэж болно

Дэлгэрэнгүй

  • Хэсэг газрын эмчилгээнд үрэвслийн эсрэг үйлдэлтэй

Орц

  • Такролимус 0.03%

Санамж

  • Салт бүрхүүлд болон хаалттай боолтон доор хэрэглэхгүй
  • Цээрлэлт: Бэлдмэлийн найрлага дахь туслах бодис, макролидэд хэт мэдрэг хүмүүс, жирэмсэн болон хөхүүл үе, эпидермийн хоригийн хүнд явцтай өөрчлөлт, 2 хүртэлх насны хүүхдэд хэрэглэхгүй