Shopping cart

Простерид 5мг

Category:

82,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Эм хэрэглэх ердийн тун хоногт 1 шахмалаар (5мг) нэг удаа ууж хэрэглэнэ. Эмчилгээг дор хаяж 6 сар үргэжилнэ
  • Хижээл насны эрчүүдэд тунгийн зохицуулалт хийх шаардлагагүй. Гэхдээ эмийн элиминаци ойролцоогоор 8 цагаар удааширна. Бөөрний эмгэгийн үед финастерид өтгөнөөр их хэмжээгээр ялгарна

Дэлгэрэнгүй

  • Түрүү булчирхай хоргүй гиперплазийн үед түрүү булчирхайн хэмжээг болон дизурийн шинж тэмдэгийг багасгах зорилгоор удаан хугацаагаар ууж хэрэглэнэ
  • Финастеридыг зөвхөн эрчүүдэд зориулсан бэлдмэл

Орц

  • Финастерид 5.00 мг 

Санамж

  • Цээрлэлт: Бэлдмэлийн найрлаганд орсон эмийн бодист хэт мэдрэг тохиолдолд хэрэглэхгүй
  • Эмэгтэйчүүд болон хүүхдэд хэрэглэхийг хатуу хориглоно