Shopping cart

Плаквенил 200мг

Category:

91,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

 • Насанд хүрэгсдийн эхний хоногийн тун 400мг бөгөөд эмчилгээний боломжийн үр дүн гарсны дараа хоногийн тунг 200мг хүртэл багасгана. Эмчилгээний үр дүнг бататгахад хоногт 6.5мг/кг-аас ихгүй тунгаар удаан хугацаанд хэрэглэнэ
 • Хүүхдэд 6.5мг/кг-аас ихгүй тунгаар хэрэглэх тул 33кг-аас бага жинтэй хүүхдэд 200мг-ийн шахмал тохирохгүй
 • Холбох эдийн өвчнийг 6 сарын турш эмчлэхэд үр нөлөө гарахгүй бол эмчилгээг зогсооно
 • Нарны туяанд хэт мэдрэгээс шалтгаалсан өвчний үед зөвхөн нарны туяа хамгийн хүчтэй байгаа үед плаквенилыг хэрэглэнэ
 • Хумхаа өвчний үед эмчилгээний эхний өдөр 0.8г дараа нь 6-8 цаг болоод 0.4г-ыг уух бөгөөд эмчилгээний 2-3 дахь өдрүүдэд 0.4г-ыг өдөрт 1 удаа ууна

Дэлгэрэнгүй

 •  Ревмоартрит, холбох эдийн өвчнүүд, нарны гэрлээс шалтгаалсан арьсны өвчин, хумхаагийн плазмодын эритроцитын хэлбэр зэрэгт тус тус хэрэглэнэ

Орц

 • Плаквенил 200мг

Санамж

 • Плаквенилыг хайрст үлд өвчтэй, глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа ферментийн хомсдолтой хүмүүст тус тус болгоомжтой хэрэглэвэл зохино
 • Эмчилгээний явцад нүдний урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 6 сар тутам оруулж байх шаардлагатай
 • Плаквенилыг арьсан бүрхүүл ба харааны эрхтэнд гаж нөлөө үзүүлдэг эмийн зүйлтэй хамт хэрэглэхээс онцгой болгоомжилвол зохино
 • Бэлдмэлийг дигоксинтой хамт хэрэглэхэд цусны плазм дахь дигоксины концентраци ихэснэ
 • Аминогликозидүүд плаквенилын мэдрэл булчингийн синапсанд шууд хориг үүсгэх үйлдлийг дэмжинэ