Shopping cart

Плавикс 75мг

Category:

110,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Бэлдмэлийг хоногт 1 удаа хоолноос хамааралгүйгээр ууж хэрэглэнэ

Дэлгэрэнгүй

  • Захын артерийн судасны бөглөрөлт эмгэг гэж оношлогдсон, эсвэл цус хомсдолын цус харвалт, зүрхний шигдээстэй өвчтөнд атеротромбоз үүсэхээс сэргийлэх
  • Титэм судасны цочмог хам шинжтэй өвчтөнд атеротромбоз үүсэхийг саатуулах зорилгоор 
  • Титэм судасны стент тавиулсан өвчтөн
  • Зүрхний цочмог шигдээс

Орц

  • Клопидогрел 75 мг

Санамж

  • Цээрлэлт: Бэлдмэлийн найрлага дахь бодист хэт мэдрэг хүмүүс, хүнд явцтай элэгний дутагдал, цочмог цус алдалт, жирэмсэн ба хөхүүл үе, 18 хүртэлх насны хүүхэд хэрэглэхгүй