Shopping cart

Плавикс 75мг

Category:

185,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

 • Бэлдмэлийг хоногт 1 удаа хоолноос хамааралгүйгээр ууж хэрэглэнэ

Дэлгэрэнгүй

 • Захын артерийн судасны бөглөрөлт эмгэг гэж оношлогдсон, эсвэл цус хомсдолын цус харвалт, зүрхний шигдээстэй өвчтөнд атеротромбоз үүсэхээс сэргийлэх
 • Титэм судасны цочмог хам шинжтэй өвчтөнд атеротромбоз үүсэхийг саатуулах зорилгоор 
 • Титэм судасны стент тавиулсан өвчтөн
 • Зүрхний цочмог шигдээс

Орц

 • Клопидогрел 75 мг

Санамж

 • Цээрлэлт:
  Бэлдмэлийн найрлага дахь бодист хэт мэдрэг хүмүүс
 • хүнд явцтай элэгний дутагдал
 • цочмог цус алдалт
 • жирэмсэн ба хөхүүл үе
 • хүнд явцтай элэгний дутагдал
 • 18 хүртэлх насны хүүхэд хэрэглэхгүй