Shopping cart

Нова-кит

Category:

57,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • 1 жижиг уут нь 1 өдрийн эмчилгээнд зориулагдсан байна.Тусгай загварын нэг жижиг уутнаас 1 капсул омепразол, 1 шахмал тинидазол, 1 шахмал амоксициллин авч өглөө хэрэглэх ба мөн дээрхтэй нэгэн адил тунгаар орой тус тус хэрэглэнэ

Дэлгэрэнгүй

  • Ходоодны архаг үрэвсэл ба ходоод 12 хуруу гэдэсний шархлааны үед H.Pylori-ийн эсрэг эмчилгээнд хэрэглэнэ

Орц

  • 1 жижиг уутанд 20мг омепразолын 2 бүрээс , 500мг тинидазолын 2 шахмал , 750мг амоксицилинтэй тэнцэх амоксициллин тригидратын бүрхүүлгүй 2 шахмал тус тус агуулагдана

Санамж

  • Цээрлэлт:Омепразол, тинидазол, амоксициллинд хэт мэдрэг хүмүүст хэрэглэхгүй Амоксициллиныг пенициллиний бүлгийн ямар нэгэн антибиотикт хэт мэдрэг өвчтөнд мөн хэрэглэхийг цээрлэнэ Амоксициллин нь пенициллиний үзүүлдэг харшлын урвал анафилаксын урвал зэрэг хортой нөлөөг хүчжүүлж болно. Иймээс хелипакын эмчилгээг эхлэхийн өмнө пенициллин, цефалоспорины бүлгийн антибиотикууд болон бусад харшил үүсгэгчдэд харшилтай эсэхийг нь тогтооно. Хэрэв харшлын урвал илэрвэл эмчилгээг зогсоож тохирсон эмчилгээ хийнэ