Shopping cart

Нейромидин 15мг/мл – 1мл

Category:

90,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

 • Бэлдмэлийг байнга эмчлэгч эмч болон эм зүйчийн зааврыг нарийн бримтлан хэрэглэнэ,
 • Нейромидин 15мг/мл тарилгын уусмалыг арьсан дор болон булчинд тарьж хэрэглэнэ

Дэлгэрэнгүй

 • Мэдрэлийн үрэвсэлд

 • Захын мэдрэлийн эмгэг, булчин сульдал, булчин сульдалын хам шинж

Орц

 • Найрлага:
 • Үйлчлэгч бодис: ипидакриний гидрохлорид
 • Нейромидин 15мг/мл тарилгын уусмал
 • 1 ампул, 1мл эзлэхүүн, 15мг ипидакрины гидрохлорид агуулна.
 • Бусад туслах бодис: 1М давсны хүчил (рН тохируулж) ба тарианы ус
 • Нейромидиний дүрслэл болон савлалт:
 • Нейромидин 15мг/мл тарилгын уусмал
 • Өнгөгүй тунгалаг уусмал.

Савлалт: 10 ампулыг эм хэрэглэх зааврын хамт цаасан хайрцганд савлаж гаргана.

 

Санамж

 • Бэлдмэлийн найрлага дахь үйлчлэгч бодис болон туслах бодист (6-р хэсэгт жагсаасан) хэт мэдрэг хүмүүс

 • Эпилепси

 • Гиперкинез бүхий экстрапирамид системийн эмгэг (хэл, нүүр, хүзүү, нурууны булчингийн агчил)

 • Зүрхний бах (цээж болон зүрх орчмын хурц өвдөлт)

 • Брадикарди (эмчилгээг эхлэхээс өмнө тайван үед судасны цохилт минутанд 50-с цөөн цохих)

 • Бронхын багтраа

 • Гэдэсний болон шээсний замын бөглөрөл

 • Тэнцвэрийн эмгэг

 • Ходоод ба 12 хуруу гэдэсний шарх сэдрэх

 • Хөхүүл үе

 • Жирэмсэн үе