Shopping cart

Мишель Обама: Тэр хэн бэ?

МИШЕЛЬ ОБАМА: ТЭР ХЭН БЭ?
-Өөрийнхөө төлөө тэмцэхээс айгаагүй ухаалаг охин
-Харвард төгссөн хууль
-АНУ -ын анхны африк гаралтай тэргүүн хатагтай
-Дээрх бүгд болон түүний тухай илүү ихийг та бүхэн энэхүү зурагт номоос мэдэх боломжтой.

14,000