Shopping cart

Микосист 100мг

Category:

92,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

 • Системийн халдвар
 • Системийн кандидоз: кандидеми, тархмал кандидоз (эндокард, хэвлийн хөндийн эрхтнүүд, амьсгалын эрхтнүүд, нүд, шээс бэлгийн замын мөөгөнцөр)
 • Амьсгалын замын эрхтний ба гадна бүрхүүлийн мөөгөнцөр (арьс салст бүрхүүлийн гэмтэл), мөн криптококкын менингит
 • Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор: ДОХ-той өвчтөний криптококкын халдвар дахихаас сэргийлэх,цитостатик болон туяа эмчилгээ хийлгэж буй өвчтөнүүдэд мөөгөнцрийн гэмтэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ
 • Бусад заалт: Дархлал дарангуйлах ба цитостатик эм, антибиотик эмчилгээ хийлгэж буй эрхтэн шилжүүлэн суулгасан өвчтөн болон бусад шалтгаанаар Сап<Лйа төрлийн мөгөөнцрөөр халдварлагдах өртөмтгий өвчтөнүүд
 • Салст бүрхүүлийн кандидоз: ам залгиурын, гуурсан хоолой – уушгины болон улаан хоолойн халдвар, шээстэй кандид ялгарах, арьс салст бүрхүүлийн кандидоз, амны хөндийн архаг хатингаршилт кандидоз (хиймэл шүд хийсний улмаас ам гэмтэх)
 • Кандида төрлийн мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн арьсны гэмтэл
 • Хэсэг гзарын эмчилгээ үр дүнгүй байгаа дерматофитүүдээр үүсгэгдсэн өвчнүүд. Жишээ нь хөлний ул, их бие, шилбэний мөөгөнцөр. Мөн олон өнгөт үлд болон онихомикозын эмчилгээнд хэрэглэнэ.
 •  Эндемик мөгөөнцөртөх өвчин: Хэвийн дархлаатай өвчтөний кокцидиомикоз, паракокцидиомикоз, споротрихоз, гистоплазмоз
 •  Үтрээний цочмог болон дахилтат кандидозын үед хэрэглэнэ. Үтрээний кандидозын дахилтын давтамжийг (жилд 3 болон түүнээс дээш) багасгах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ. Мөн кандида мөөгөнцрийн гаралтай тээрхийн үрэвслийн үед хэрэглэнэ.Эмчилгээг лабораторийн болон бусад шинжилгээний үр дүнгээс өмнө эхэлж болно. Эдгээр шинжилгээний үр дүн гарсны дараа халдварын эсрэг эмчилгээг тохирох эмчилгээгээр өөрчлөх шаардлагатай. Флуконазолын хоногийн тун халдварын явц болон шинж чанараас хамаарна.Эмчилгээг үтрээний цочимог кандидозоос бусад тохиолдолд эмнэлзүйн болон цусны шинжилгээний намжмал байдалд ортол үргэлжлүүлэх шаардлагатай
 • Үтрээний цочимог кандидоз нь бэлдмэлийг 150мг-р 1 удаа хэрэглэхэд эмчлэгдэнэ. Эмчилгээг цагаас өмнө зогсоовол өвчин дахина. ДОХ- той өвчтөний криптококкын менингит болон дахих явцтай ам залгиурын кандидоз нь үед удаан хугацааны эмчилгээ шаардагдана
 • Насанд хүрэгсдэд:Кандидеми, тархмал кандидоз болон бусад гадаад шалтгааны улмаас кандидозын үед эхний өдөр 400мг тунгаар хэрэглэх ба дараа нь өдөрт 200мг-р хэрэглэнэ. Эмнэлзүйн явцаас хамаарч хоногийн тунг 400мг хүртэл нэмэгдүүлж болох бөгөөд ээлж эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа өвчтөний биеийн байдлаас шалтгаана.Криптококкын менингит болон бусад криптококкын халдварын үед эхний өдөр 400мг-р, дараагийн өдрүүдэд 200-400мг тунгаар хоногт 1 удаа хэрэглэнэ. Ээлж эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа эмнэлзүйн шинж болон эмчилгээний үр дүнгээс хамаарах бөгөөд криптококкын менингитийн үед хамгийн багадаа 6-8 долоо хоног байна. ДОХ-той өвчтөний криптококкын менингит дахихаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эмчилгээний дараа хоногт 200мг тунгаар тогтмол хэрэглэж болно.Ам залгиурын кандидозын үед хоногт 50-100мг тунгаар 7-14 өдөр хэрэглэнэ. Хүнд явцтай дархлалын дутагдалтай өвчтөнд эмчилгээг хүчжүүлэх ба үргэлжлэх хугацааг нь уртасгаж болно.Амны хөндийн хатингаршилт кандидозын үед хоногт 50мг тунгаар 14 өдөр хэрэглэх бөгөөд хэсэг газрын үжилгүйжүүлэх эмчилгээтэй хавсруулна.Бусад салст бүрхүүлийн кандидоз (улаан хоолойн ба дотоод шалтгааны улиаас үүссэн бронх-уушгины мөөгөнцөр), шээсээр кандид ялгарах, үед хоногт 50-100мг тунгаар 14-30 хоног хэрэглэнэ.Кандида мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн салст бүрхүүлийн хүнд явцтай гэмтлийн үед хоногийн тунг 100мг хүртэл нэмж болно.Дархлалын дутагдал бүхий өвчтөний кандидоз дахихаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хоногт 50-400мг тунгаар хэрэглэнэ.Дерматофитүүдээр үүсгэгдсэн хөлийн ул, их бие, шилбэний мөөгөнцөр ба арьсны кандидозын үед хоногт 50мг-р буюу долоо хоногт 150 мг тунгаар хэрэглэнэ. Ээлж эмчилгээ 2-4 долоо хоног үргэлжлэх бөгөөд харин хөлийн улны мөөгөнцрийн үед 6 долоо хоногийн эмчилгээ шаардлагатай
 • Олон өнгөт үлдийн эмчилгээнд бэлдмэлийг хоногт 50мг-р 2-4 долоо хоног хэрэглэнэ.Онихомикозын үөд долоо хоногт 150мг тунгаар 1 удаа хэрэглэх бөгөөд халдварлагдсан хумс бүрэн эдгэтэл эмчилгээг үргэлжлүүлнэ. Хумс дахин ургахад 3-6 сар, хөлийн эрхий хурууны хумс ургахад 6-12 сар шаардагдана. Хумсны ургах хурд харилцан адилгүй бөгөөд жишээ нь настай хүмүүсийнх удаан байдаг
 • Паракокцидиомикоз, гистоплазмоз, споротрихоз зэрэг эндемикмөөгөнцрийн үед хоногт 200-400мгтунгаар 1-2 жил хэрэглэнэ.Кокцидиомикозын үед хэрэглэх бэлдмэлийн тунг хүн бүрт өвөрмөц тогтоох бөгөөд ээлж эмчилгээ 1-2 жил үргэлжилнэ.Үтрээний цочимог кандидозын үед флуконазолыг 150мг-р 1 удаа ууж хэрэглэнэ.Архаг буюу байнга дахих явцтай үтрээний үрэвслийн үед ээлж эмчилгээг давтаж болно. Энэ үед 150мг-р сард 1 удаа 4-12 сар хэрэглэнэ. Зарим өвчтөнд илүү олон хэрэглэх шаардлага гардаг. Тээрхийн кандидозын үед флуконазолыг 150мг-р 1 удаа ууж хэрэглэнэ.Хүүхдэд: Хүүхдүүдэд насанд хүрэгсдийн адилаар флуконазолынмөөгөнцрийн эсрэг үйлдлийн үр нөлөө ба эмнэлзүйн шинжээс хамаарч өвчтөн бүрт тун болон эмчилгээний үргэлжлэх хугацааг өвөрмөцөөр тогтооно.Флуконазолыг өдөрт 1 удаа хэрэглэнэ. Хүүхдийн хоногийн тун насанд хүрэгсдийн хоногийн дээд тунгаас хэтэрч болохгүй.Салст бүрхүүлийн кандидозын үед эхний өдөр 6мг/кг тунгаар дараа нь хоногт 3мг/кг тунгаар хэрэглэнэ.Системийн кандидоз буюу криптококкозын үед өвчний явцаас хамаарч 6- 12мг/кг тунгаар хэрэглэнэ.Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дархалаа дарангуйлагдсан хүүхдэд (нейтропенийн илрэлээс хамаарч) хоногт 3-12мг/кг тунгаар хэрэглэнэ.Бөөрний үйл ажиллагааны багассан үед хүүхдэд хэрэглэх бэлдмэлийн ту[г насанд хүрэгсдийнхтэй адил багасгана.4 долоо хоногоос доош настай нярайд:Амьдралын эхний 2 долоо хоног нярай хүүхдэд хэрэглэадэгтэй адилаар биеийн кг жинд нь бодож хэрэглэх бөгөөд 3 хоног хэрэглээд 72 цаг завсарлана. Учир нь флуконазол нярайн бөөрөөр удаан ялгардаг. 3-4 долоо хоногтой хүүхдэд мөн тунгаар 2 өдөр хэрэглээд 48 цаг завсарлана
 • Өндөр настай өвчтөнд: Бөөрний үйл ажиллагаа нь хэвийн бол ердийн тунгаар хэрэглэнэ. хэрэв бөөрний үйл ажиллагаа багассан бол (креатинины клиренс 50мл/мин-аас бага) мөн тунг багасгана
 • Элэгний үйл ажиллагаа багассан үед: Элэгний үйл ажиллагааны өөрчлөлтийн зэргээс хамаарч тунг багасгана. Бэлдмэлийг 1 удаа хэрэглэх үед (үтрээний кандидозын үед) тунг өөрчлөхгүй. Элэгний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөн бэлдмэлийг завсарлагагүй хэрэглэх үед 50-400мг буюу цохилтын тунгаар эмчилгээг эхэлж дараа нь флуконазолын тун ба эм хэрэглэх давтамжийг креатинины клиренсээс хамаарч дараах байдлаар өөрчилнө. Креатининий клиренс мл/мин Тун >50 24 цаг тутам ердийн хоногийн тунгаар 11-50 48 цагт тутам ердийн хоногийн тунгаар буюу 24 цаг тутам ердийн хоногийн тунгийн хагасаар Байнгын гемодиализ-д Диализ бүрийн дараа нэг ердийн тунБэлдмэлийг өвчтөний биеийн байдлаас хамаарч уух болон судсанд (дээд тал нь 10мл/мин) тарьж хэрэглэнэ. Эмийн хэлбэрүүдийн нэгнээс нөгөөд шилжүүлэхэд хоногийн тунг өөрчлөхгүй. Бэлдмэлийн хоногийн тун нь хэрэглэх аргаас хамаарахгүй. 100мл дуслаар хийх уусмалд 200мг флуконазол, 15ммоль Ыа+ ба С1- ион агуулсан 0,9%-ийн натрийн хлоридын уусмал агуулагдана. Иймээс натри болон шингэн хязгаарлах шаардлагатай өвчтөнд үүнийг анхаарах хэрэгтэй.Бэлдмэлийг дараах уусмалуудтай хамт судсанд дуслаар хийж болно. Үүнд.20%-ын глюкозын уусмал, Рингерийн уусмал, кали хлор бүхий глюкозын уусмал (найрлага: 1000мл тарианы усанд 3,8г калийн хлорид, 33,75гусгүйжүүлсэн глюзоз, 5г 0,1 N давсны хүчил агуулагдана.), натрийнбикарбонатын уусмал (найрлага: 1000мл тарианы усанд 13г натрийнбикарбонат агуулагдана.), натрийн хлоридын изотоник уусмал.Хэдийгээр илэрхий үл нийцэл байдаггүй боловч бэлдмэлийг бусад дуслын уусмалтай хольж хэрэглэхгүй

Дэлгэрэнгүй

 • Флуконазол эвэрлэг бүрхүүлд хуримтлагдана.Хоногт 50мг тунгаар 1 удаа хэрэглэхэд флуконазолын концентраци 12 өдрийн дараа 73мкг/г болох бөгөөд эмчилгээг зогсоосноос хойш 7 хоногийн дараа түүний концентраци 5,8мкг/г болно. Бэлдмэлийг 150мг тунгаар долоо хоногт 1 удаа хэрэглэхэд эвэрлэг бүрхүүл дэх флуконазолын концентраци 7 дахь өдөр 23,4мкг/г байх бөгөөд харин хоёр дахь тунг хэрэглэснээс долоо хоногийн дараа 7,1 мкг/г болно.Флуконазолыг долоо хоногт 1 удаа 150мг тунгаар 4 сар хэрэглэхэд түүний концентраци эрүүл хумсанд 4,05мкг/г, гэмтэлтэй хумсанд 1,8мкг/г байна. Эмчилгээг зогсоосноос хойш 6 сарын дараа флуконазол хумсанд урьдынх шигээ тодорхойлогдоно.Бэлдмэлийн ойролцоогоор 80% нь өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр, 11% нь мөтаболит хэлбэрээр тус тус бөөрөөр шээстэй гадагшилна.Флуконазолыг үтрээний кандидозын үөд 1 удаа хэрэглэх, янз бүрийн заалтаар өдөрт 1 удаа буюу долоо хоногт 1 удаа ээлж эмчилгээгээр хэрэглэх зэрэгт түүний хагас ялгарлын үе нь уртасдаг.Микосист цитохром Р450-аас хамаардаг мөөгөнцрийн ферментэд өвөрмөц үйлдэл үзүүлнэ. Иймээс бэлдмэлийг 50мг-р хоногт 1 удаа хэрэглэхэд эрчүүдийн цусан дахь тестостероны концентраци болон төрөх насны эмэгтэйчүүдийн стероидын хэмжээ өөрчлөгдөхгүй

Орц

 • 1 бүрээсд: Үйлчлэгч бодис: 50мг, 100мг, 150мг флуконазол Туслах бодис: Усгүйжүүлсэн коллоид кремний, магнийн стеарат, тальк, повидон, эрдэнэшишийн цардуул, усгүйжүүлсэн лактоза, титанийн хоёрч исэл, жеалтин, индигокармин тус тус агуулагдана
 • 1мл дуслаар хийх уусмалд: Үйлчлэгч бодис: 200мг флуконазол Туслах бодис: Натрийн хлорид, тарианы нэрмэл ус тус тус агуулагдах ба дуслаар хийх уусмалын рН 5,0-7,0 байна

Санамж

 • Цээрлэлт: Үйлчлэгч бодис болон азолын уламжлалын бусадбэлдмэлүүдэд хэт мэдрэг хүмүүст хэрэглэхийг цээрлэнэ.Хангалттай судалгаа хийгдээгүй учир жирэмсэн үөд флуконазолын эмчилгээний үр нөлөө болон үзүүлэх эрсдлийг сайн харьцуулж үзэх шаардлагатай. Жирэмсэн үөд үр хөврөлд хортой нөлөө үзүүлэх учир зөвхөн амь насанд аюултай хүнд явцтай халдварын үөд хэрэглэж болох талаар тэмдэглэгджээ.Флуконазол хөхний сүүгээр цусны сийвэн дэх концөнтрацитай адил хэмжээгээр ялгардаг учир эмчилгээний үед хөхөөр хооллолтыг зогсооно
 • Тун хэтэрсний улмаас илрэх нөлөө: Энэ үөд ходоод угаах болон шинж тэмдгийн эмчилгээ хийнэ. Ялгарах шээсний хэмжээг нэмэгдүүлснээр биеэс гадагшлах эмийн бодисын хэмжээ ихсэнэ. 3 цагийн гемодиализ нь цусан дахь бэлдмэлийн концентрацийг ойролцоогоор 50% бууруулна