Shopping cart

Матевер 750 мг

Category:

70,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Эмчийн зөвлөсөн тунгийн дагуу матевер шахмалыг хангалттай шингэнээр даруулж залгиж ууна

Дэлгэрэнгүй

  • Анх илэрсэн эпилепсийн өвчтөнд хэсэгчилсэн, хоёрдогч тархалттай эсвэл тархалтгүй уналтын эмчилгээнд дангаар хэрэглэнэ

Орц

  • Леветирацетам 500мг

Санамж

  • Гаж нөлөө: Нойрмоглох, ядрах, толгой эргэх зэрэг гаж нөлөө эмчилгээ эхлэх үед эсвэл тунг ихэсгэх үед илүү элбэг тохиолддог