Shopping cart

Лецихол 300мг

Category:

57,900 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

Мэдээлэл байхгүй

Дэлгэрэнгүй

Бодисын солилцоонд идэвхээ алдсан элэгийг хялбар шимэгдэх фосфолипидээр хангана. Эссенциаль фосфолипид нь элэгний эд эсийн мембран болон органелын бүтцийг бэхжүүлэх бодис.
Элэгний эд эсийн хоргүйжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих липид, уургийн бодисын солилцоог сайжруулан хэвийн болгоно.
Элэгний эд эсийн бүтцийг нөхөн сэргээнэ. Элгэнд холбогч эд ургахыг  удаашруулдаг. Элэгний эд эсийн  нөхөн төлжилтийг сайжруулна.

 

Орц

Эссенциаль фосфолипид 300мг

Санамж

Мэдээлэл байхгүй