Shopping cart

Клексан 6000 ОУН анти-Ха 0,6мл

Category:

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Онцгой тохиолдлоос бусад тохиолдолд арьсан дор гүн тарина.
  • Тарилгыг хийх үед өвчтөн хэвтрийн байдалд байх нь тохиромжтой.
  • Бэлдмэлийг тарьсны дараа тарьсан хэсэгт иллэг хийж болохгүй

Дэлгэрэнгүй

  • Мэс ажилбарын үед венийн судсанд тромбоэмболи үүсэхээс сэргийлнэ

Орц

  • 1 тариурын найрлага: Клексан 6000 Ха-ын эсрэг ОУН/0,6 мл (60мг/0,6мл-тэй тэнцэнэ)
  • Үйлчлэгч бодис:
  • Эноксапарин натри (Евр. Ф., НД фирм) 60 мг*Уусгагч:Тарианы ус(Евр. Ф.) 0,6 мл хүртэл.

Санамж

  • Бэлдмэлд хэт мэдрэг хүмүүс хэрэглэхийг цээрлэнэ.
  • Бэлдмэлийг эмчилгээний зорилгоор хэрэглэж байгаа үед өндөр настай өвчтөнд цус алдах эрсдэл ихэсдэг.