Shopping cart

Клексан 4000 ОУН анти-Ха 0,4мл

Category:

220,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

 • онцгой тохиолдлоос бусад тохиодолд эноксапарин натрийг арьсан дор гүн тарина 
 • тарилгыг хийх үед өвчтөн хэвтээ байрлалд байх нь тохиромжтой 
 • 20 мг ба 40мг урьдчилж дүүргэсэн тариурыг хэрэглэх үед бэлдмэлийг хорогдохоос зайлсхийж тарилгын өмнө   тариураас хийн бөмблөгийг гаргах хэрэггүй 
 • тарилгыг хэвлийн баруун ба зүүн урд хажуу буюу ар хажуу гадаргууд ээлжилж тарина 
 • зүүг эрхий ба долоовор хурууны завсар гаргасан арьсны нугалаас уруу босоогоор нь бүхэлд нь хийж тарих ба зөвхөн тарилга дууссаны дараа арьсны нугалаасыг тавина 
 • бэлдмэлийг тарьсаны дараа тарьсан хэсэгт иллэг хийж болохгүй 

Дэлгэрэнгүй

 • Эмийн эмчилгээний бүлэг:
 • Шууд үйлдэлтэй цусны бүлэгнэлтийг саатуулах эм.
 • мэс ажилбарын үед /ялангуяа ерөнхий мэс засал /
 • венийн судсанд тромб эмболи үүсэхээс сэргийлэх
 • цочмог өвчиний үед /зүрхний архаг дутагдал /
 • уушигны артерийн тромбо эмболитой болон тромбоэмболигүй гүний венийн судасны тромбозын эмчилгээ
 • зүрхны булчингийн цочмог шигдээсийн эмчилгээ

Орц

 • 1 тариурын найрлага: Клексан 4000 Ха-ын эсрэг ОУН/0,4мл (40мг/0,4мл-тэй тэнцэнэ)
 • Үйлчлэгч бодис:
 • Эноксапарин натри (Евр. Ф., НД фирм) 40мг. Уусгагч:Тарианы ус(Евр. Ф.) 0,4 мл хүртэл.

Санамж

 • Бэлдмэлийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэж байгаа үед цусгоожилт ихсэххандлага илэрдэггүй.
 • Харин бэлдмэлийг эмчилгээний зорилгоорхэрэглэж байгаа үедөндөрнастай өвчтөнд(80-с дээш насны) цус алдах эрсдэл ихэсдэг.
 • Өвчтөний биеийн байдлыг сайтар ажиглахыг зөвлөнө.