Shopping cart

Дюфастон 10мг

Category:

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

 • Эндометроз
 • Үргүйдэл
 • Ураг дутуу тээх
 • Зулбах
 • Биений юмний өмнөх хам шинж биений юмний мөчлөг алдагдах
 • Умайн цус алдалт дотоод дрогестины дутагдлаас шалтгаалсан бүх эмгэгт эмчийн заавраар хэрэглэх.
 • Эмийн хэрэглэх тунг эмч зөвлөнө.

Дэлгэрэнгүй

 • Эстрогений үйлчлэлээр ихэссэн умайн салст бүрхүүлийн хавдар үүсэх болон гиперплази болох эрсдэлийг бууруулна.өндгөн эс гадагшлалтыг дарангуйлдаггүй
 • Фармакологи: Прогестеронтой адил бэлдмэл бөгөөд эстроген эмчилгээний дараа эмэгтэйчүүдийн шүүршилтийн үеийн умайн салст бүрхүүлийг хэвийн болгоно.Эстрогений үйлчлэлээр ихэссэн умайн салст бүрхүүлийн хавдар үүсэх болон гиперплази болох эрсдлийг багасгана.Андроген, эстроген, анабол, дулаан үүсгэх, кортикостеройд үйлдэлгүй бөгөөд фолликулаас өндгөн эс гадагшуулахыг дарангуйлдаггүй

Орц

 • Дидргестерон 10мг лактозамоногидрат, жилатин, цардуул,магнийн стеарит,коллоид кремнийн 2-гч исэл

Санамж

 • Эсрэг заалт: Дюбин Джонсоны хам шинж, Роторын хам шинж, бэлдмэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хэт мэдрэг хүн хэрэглэхгүй
 • Гаж нөлөө: Ховор тохиолдолд умайн цус алдалт илэрч болно
 • Цээрлэлт: Дюбин Джонсоны хам шинж, Роторын хам шинж, бэлдмэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хэт мэдрэг хүмүүс хэрэглэхийг цээрлэнэ