Shopping cart

Достинекс 0.5 мг

Category:

161,500 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

 • Хөхөнд сүү орохыг саатуулах: Төрсний дараа эхний өдөр 1мг-аар 1 удаа
 • Нэгэнт тогтворжсон хөхөнд сүү орох явцыг дарангуйлах: 0.25мг-аар хоногт 2 удаа 12 цагийн зайтай 2 өдөр бөгөөд нийт тун 1мг байна
 • Цусан дахь пролактины хэмжээ ихэссэнтэй холбоотой эмгэгийн эмчилгээнд: Эхлээд 0.5мг тунгаар долоо хоногт 1 удаа, эсвэл 2 удаа хэрэглэнэ

Дэлгэрэнгүй

 • Төрсний дараа хөхөнд сүү орох физиологийн явцыг саатуулах, төрсний дараа нэгэнт тогтворжсон сүү орох явцыг дарангуйлах, сарын тэмдэг ирэхгүй болох, сарын тэмдэг багасах, өндгөн эс гадагшлахгүй болох, хөхний сүү ихээр гадагшлах, шалтгаан тодорхойгүй цусан дахь пролактины хэмжээ ихсэх, цусан дахь пролактины хэмжээ ихэссэн “Хөндий” турк эмээлийн хам шинжийн үед тус тус хэрэглэнэ

Орц

 • 1 шахмалд идэвхтэй бодис: каберголин 0.5мг
 • Туслах бодис: лейцин, усгүй лактоза тус тус агуулагдана

Санамж

 • Жирэмсэн үеийн артерийн гипертензи ялангуяа манас таталтын өмнөх үе (преэклампси), төрсний дараах артерийн гипертензи (Достинексын эмчилгээний ашигтай үйлдэл нь илэрч болох сөрөг нөлөөнөөс илүү шаардлагатай болсон үед л зөвхөн хэрэглэнэ)
 • Хүнд явцтай зүрх судасны өвчин, Рейногийн хам шинж
 • Идэгдмэл шархлаа, хоол боловсруулах замын цус алдалт
 • Хүнд явцтай элэгний дутагдал (маш бага тунгаар хэрэглэнэ)
 • Хүнд явцтай сэтгэцийн болон танин мэдэх үйл ажиллагааны өөрчлөлт (ялангуяа өгүүлэмжтэй)
 • Хатууралт өөрчлөлтийн улмаас амьсгалын болон зүрхний үйл ажиллагааны өөрчлөлтийн шинж илрэх буюу ийм эмгэг байдлын өгүүлэмжтэй хүмүүс
 • Цусны даралт багасгах үйлдэлтэй эмийн бэлдмэлтэй хамт хэрэглэх (ортостатик гипотензи үүсэж болзошгүй)