Shopping cart

Депакин хроно 300мг

Category:

101,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

 • Бэлдмэлийн насанд хүрэгсэд ба 25 кг-с дээш жинтэй хүүхдэд хэрэглэнэ.
 • 20-30мг/кг тунгаар хоногт 1-2 удаа хэрэглэнэ.
 • Эмчийн зааврын дагуу хэрэглэнэ.

Дэлгэрэнгүй

 •  Эпилепсийн их бага уналт
 • Парциаль уналт
 • Тархины органик өвчнүүдийн үеийн таталдах хам шинж 
 • Эпилепстэй холбоотой төрх байдлын өөрчлөлт зэрэгт тус тус хэрэглэнэ.

Орц

 •  Вальпроат натри
 • Вальпроны хүчил

Санамж

 • Цочимог болон архаг гепатит
 •  Гепатитаар өвдөж байсан хүмүүс
 • Жирэмсэн үе
 • Депакинд хэт мэдрэг хүмүүст хэрэглэхгүй.

  Анхааруулга:Эмчилгээний эхний 6 сар элэгний үйл ажиллагааг үе үе хянах, хэрэв протромбины хэмжээ эрс багасах, трансаминаза билирубин ихэсвэл эмчилгээг зогсооно.