Shopping cart

Грани-Денк 1мг/мл-1 мл

Category:

60,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Насанд хүрэгсдэд 1мг/мл
  • 2 ба түүнээс дээш насны хүүхдэд 1мг/мл-ээр тус тус хэрэглэнэ

Дэлгэрэнгүй

  • Дотор муухайралт болон бөөлжилтийн эсрэг бэлдмэл

Орц

  • Идэвхитэй бодис: Гранисетрон (гидрохлорид хэлбэрээр)

Санамж

  • Эмийн найрлаганд орсон идэвхитэй бодист хэт мэдрэг хүмүүс хэрэглэхийг хориглоно
  • Жирэмсэн эмэгтэйд хэрэглэж байсан хангалттай мэдээлэл одоогоор байхгүй тул аль болох хэрэглэхээс зайлсхийнэ
  • Хөхний сүүгээр болон түүний метаболитууд ялгарч гардаг нь одоогоор тодорхойгүй байна. Иймээс эмчилгээний хугацаанд хүүхдээ хөхөөр хооллохгүй