Shopping cart

Гепатамин 96.6%-250мл

Category:

51,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Тунг эмч тонтооно

Дэлгэрэнгүй

  • Элэгний эдгэрэлт
  • Элэгний үрэвсэл,гепатит
  • Холестролын хам шинж
  • Гэдэсний энтерпати
  • Биеийн эсэргүүцэл сайжруулах зэрэгт тус тус хэрэглэнэ

Орц

Мэдээлэл байхгүй

Санамж

Мэдээлэл байхгүй