Shopping cart

Генферон лаа 1000000ме

Category:

54,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Эмчийн заавраар хэрэглэнэ
  • Өдөрт 1-2 удаа шулуун гэдсээр хэрэглэнэ

Дэлгэрэнгүй

  • Хүүхдэд (нярай болон ялангуяа дутуу) янз бүрийн халдварт үрэвсэлт өвчин хавсарсан эмчилгээнд, хүүхэд ба насанд хүрэгсдийн вирусын гаралтай элэгний архаг үрэвсэл В, С, Д-н хавсарсан эмчилгээнд, вирусын гаралтай элэгний архаг үрэвсэл ба хүндэрсэн элэгний хатуурлын эмчилгээнд, насанд хүрэгсдийн (ялангуяа жирэмсэн үеийн) шээс бэлгийн замын халдвар, арьс ба салст бүрхүүлийн хөнгөн болон дунд зэргийн явцтай анхдагч буюу дахилтат герпесийн байршмал хэлбэр, наасанд хүрэгсдийн томуу болон амьсгалын замын вирусын гаралтай бусад цочмог халдварын (бактерын халдвараар хүндэрсэн) хавсарсан эмчилгээнд хэрэглэнэ

Орц

  • Рекомбинант интерферон альфа-2-1000000

Санамж

  • Бэлдмэлийн найрлаганд хэт мэдрэг хүн хэрэглэхгүй. Эмчийн заавраар хэрэглэнэ