Shopping cart

Виферон 3000000 МЕ

Category:

75,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Хүүхдэд (нярай болон ялангуяа дутуу) янз бүрийн халдварт үрэвсэлт өвчин хавсарсан эмчилгээнд
  • Хүүхэд ба насанд хүрэгсдийн вирусын гаралтай элэгний архаг үрэвсэл В, С, Д-н хавсарсан эмчилгээнд
 • Вирусын гаралтай элэгний архаг үрэвсэл ба хүндэрсэн элэгний хатуурлын эмчилгээнд
 • Насанд хүрэгсдийн (ялангуяа жирэмсэн үеийн) шээс бэлгийн замын халдвар
 • Арьс ба салст бүрхүүлийн хөнгөн болон дунд зэргийн явцтай анхдагч буюу дахилтат герпесийн байршмал хэлбэр
 • Насанд хүрэгсдийн томуу болон амьсгалын замын вирусын гаралтай бусад цочмог халдварын (бактерын халдвараар хүндэрсэн) хавсарсан эмчилгэлгээнд хэрэглэнэ

Дэлгэрэнгүй

 • Дархлал идэвхжүүлэх, вирусын ба хавдрын эсрэг үйлдэлтэй
 • Т ба В лимфоцитийн дархлал идэвхжүүлэх үйлдлийг дэмжих, иммунглобулин Е-н түвшинг хэвийн болгох, бие махбодын дотоод интерфероны системийг сэргээх үйлдэл тус тус үзүүлнэ

Орц

 • Рекомбинант интерферон альфа-2 -150000ед
 • Аскорбины хүчил – 0,015гр
 • Альфа Токоферол Ацетат – 0,055гр 

Санамж

 • Бэлдмэлийн найрлаганд хэт мэдрэг хүн хэрэглэхгүй. Эмчийн заавраар хэрэглэнэ
 • Ховор тохиолдолд харшлын урвал илэрч болно. Эмийг зогсоосноос хойш 72 цагийн дараа зовиур арилна