Shopping cart

Везикар 5мг

Category:

50,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

Мэдээлэл байхгүй

Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл байхгүй

Орц

1 Шахмалд 5 мг солифенацина сукцинат агуулагдана.

Санамж

Везикарыг эмчилгээнд хэрэглэхийн өмнө  шээс ялгаруулалт алдагдах бусад шалтгаан байгаа эсэхийг сайтар тогтоох хэрэгтэй (зүрхний дутал эсвэл бөөрний өвчлөл).

Хэрвээ ШДЗ-н халдвар илэрсэн бол эхлээд тохирох нянгийн эсрэг бэлдмэлээр эмчлэх хэрэгтэй.

Везикарыг доорх өвчлөлтэй өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэнэ: клиникийн ач холбогдол бүхий давсагны гарах нүхний обструкцитэй, шээс хаагдах эрсдэл бүхий өвчтөнд; ходоод-гэдэсний бөглөршилт бүхий эмгэгтэй өвчтөнд; ХБЗ-н гүрвэлзэх хөдөлгөөн багассан өвчтөнд, хүнд бөөрний  (креатинины клиренс  ≤30 мл

минутанд)  ба  дунд зэргийн элэгний дуталтай (үзүүлэлт Child-Pugh  7 – 9); эдгээр өвтөнд хэрэглэх тун 5 мг-с дээшгүй байна; нэгэн зэрэг хүчтэй ингибитор CYP3A4, тухайлбал,кетоконазол,  хэрэглэж байгаа үед; диафрагмын улаан хоолойн нүхний ивэрхийтэй, гастроэзофагын рефлюкстэй ба нэгэн зэрэг эзофагитыг хүчжүүлэх эмийн бэлдмэл (Ж: бисфосфонатууд) хэрэглэж байгаа өвчтөн, мөн автоном нейропатитэй өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэнэ.

Галактозад хэт мэдрэг ховор удамшлын өөрчлөлттэй өвчтөн, лопарийн лактоз дуталтай (саамууд), глюкозо-

галактозын мальабсорбцитэй өвчтөн хэрэглэх цээртэй.

Везикар хэрэглэхэд хамгийн өндөр үр дүндээ 4 долоо хоногийн дараа хүрнэ.