Shopping cart

БРОНХО-МУНАЛ 7МГ

42,000 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЙЛБАР

Дархлаа дэмжих бэлдмэл

Бэлдмэл нь бие махбодын дархлааны хариу урвалыг идэвхижүүлэн, эсийн болон шингэний дархлааг аль алийг нь дэмждэг. Халдварын давтамжийг цөөлөн, явцыг хөнгөрүүлдэг

Амьсгалын замын халдварын дархлаа тэтгэх эмчилгээний бүрдэлд оруулан хэрэглэнэ, мөн амьсгалын дээд болон доод замын дахилтат халдварын үед урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Амьсгалын замын халдвараас урьдчилан  сэргийлэх зорилгоор бэлдмэлийг нэг капсулаар 10 хоногийн ээлж эмчилгээгээгэр 3 сарын турш хэрэглэнэ. Эмчилгээг сарын эхний өдөр эхэлбэл зохимжтой. Эмчилгээний хоорондох зай нь 20хоног байна. Амьсгалын замын халдварт өвчний цочмог үед Бронхо-муналыг өдөрт нэг капсулаар 10-30 хоногийн турш хэрэглэнэ.Дараагийн  2 сард өдөрт нэг капсулаар 10 хоногийн ээлж эмчилгээгээр 3 сарын турш хэрэглэнэ. Эмчилгээг аль болохоор сар бүрийн нэг өдөр эхлэх ба эмчилгээ хоорондын зай нь 20 хоног байна

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НАЙРЛАГА

1шахмалд: 7мг бактерийн лиофилжуулсан лизатыг агуулна

АНХААРУУЛГА

Бэлдмэлийн аль нэгэн найрлаганд хэт мэдрэг өвчтөнд хэрэглэхгүй. Өвөрмөц анхааруулга болгоомжлол шаардлагагүй