Shopping cart

Аминазин 100мг

Category:

85,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

Мэдээлэл байхгүй

Дэлгэрэнгүй

Тархины доцамин норадерналинд мэдрэг рецепторуудад хориг үүсгэх буюу синапсын өмнөх мембраны катехоламин нэвтрэх чадварыг сулруулах замаар мэдрэлийн системийг хүчтэй тайвшруулна.

Орц

Мэдээлэл байхгүй

Санамж

Эмчилгээний үед артерийн даралт судасны цохилт цус элэг ба бөөрний үйл ажиллагаагтогтмол хянах шаардлагатай.