Shopping cart

Авелокс 400мг

Category:

100,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Янз бүрийн халдварын үед хоногт 400мг-аар 1 удаа ууна
  • Шахмал эмийн хэлбэрийг зажлалгүйгээр хангалттай хэмжээний шингэнээр даруулж хоолноос хамаарахгүйгээр ууж хэрэглэнэ

Дэлгэрэнгүй

  • Моксифлоксациныг насанд хүрэгсдэд бэлдмэлд мэдрэг бактериар үүсгэгдсэн цочмог синусит, эмнэлгийн бус уушгины үрэвсэл, гуурсан хоолойн архаг үрэвслийн сэдрэл, арьс зөөлөн эдийн хүндрэлгүй халдвар, хэвлийн хөндийн хүндэрсэн халдвар, бага аарцагийн хөндийн эрхтэний хүндрэлгүй үрэвсэлт эмгэг зэргийн үед хэрэглэнэ

Орц

  • Үйлчлэгч бодис: Моксифлоксацин 400 мг

 

Санамж

  • Цээрлэлт:Моксифлоксацинд мэдрэг тохиолдолд хэрэглэхгүй 18 доош насны хүүхдэд хэрэглэхгүй,жирэмсэн ба хөхүүл үед хэрэглэхийг цээрлэнэ