Хөхүүл эх өвдвөл яах вэ?

Хөхүүлэхэд өвчтэй эхийг ядраана, өвчтэй эхийн сүү хөхүүлэх дэмий гэж ойлгох хүмүүс ч байдаг. Гэвч хүүхдээ хөхүүлээгүйгээс гарах хор уршиг нь өвчтэй эхийг ядраана гэдгийг мартаж болохгүй.

Өвчтэй эх хүүхдээ хөхүүлнэ. Тэгэхдээ:

 • Амрах
 • Хөхүүлээгүй үедээ хүүхдээ өөр хүнээр асруулж харуулах
 • Шингэн юм хангалттай уух
 • Хүүхдээ хүссэн үед нь хөхүүлэх
 • Чанартай олон төрлийн хоол идэх
 • Хүүхдэдээ өөр шингэн зүйл, сүү өгөхгүй байх
 • Зохих эмчилгээ хийлгэх

Эхийн дор дурдсан өвчнүүдийн үед ч хөхүүлж болно.

 • Сүрьеэ
 • Чихрийн шижин
 • Халдварт шар
 • Зүрхний хямрал
 • Татдаг өвчин