Гүний худаг гаргана

 1. “Их уудам” ХХК
  Уст цэг тогтоох хайгуул, усны насос монтаж үнэгүй хийнэ. Зөвшөөрөл гаргаж өгнө.

  2 жилийн баталгаат хугацаа өгнө.
  Утас: 7740-0150
 2. Гүний худаг гаргана
  Дуудлагаар худаг гаргана, өрөмдөнө. Бид энэ салбартаа олон жилийн туршлагатай. 2 жилийн баталгаат хугацаатай. Худгийн зөвшөөрөл, түргэн, чанартай хийж гүйцэтгэнэ.
  Утас: 7730-1541
 3. Худаг гаргана
  Манай компани таны усны бүх асуудлыг шийднэ.
  – Албан ёсны, найдвартай, туршлагтай хамт олон
  – 12-24 сарын баталгаат хугацаа
  – Эрүүл ахуйн чанрын стандарт хангасан тоноглол, тоног тѳхѳѳрѳмж
  Утас: 9911-6754
 4. Гүний худаг гаргана, өрөмдлөгө хийнэ
  Mанайх, аж ахуй нэгж, айл өрхийн худаг, өрөмдлөгийг түргэн шуурхай, найдвартай стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
  Утас: 9191-7252
 5. Худаг гаргана
  Утас: 9903-6298
 6. Худаг гаргана
  Утас: 8911-2425
 7. Худаг гаргана
  Утас: 9911-6754
 8. Худаг гаргана
  Утас: 9905-4497
 9. Худаг гаргана

  Олон жилийн туршлагатай компани чанарын өндөр түвшинд гүнии худаг гаргаж үйлчилнэ.
  Утас: 8801-5995

Shopping cart